U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste osobni korisnički podaci na web-sjedištu www.naturavini.com i na koji način se osigurava zaštita privatnosti takvih podataka.

Prirodna Vina d.o.o. nositelj je prava kreiranja i objavljivanja sadržaja te upravljanja internetskim stranicama www.naturavini.com, te je svaki pristup stranicama i sadržanim podacima podložan ovim uvjetima i pravilima.

Korištenje sadržaja dostupnog na ovim internetskim stranicama dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja. Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog na ovim internetskim stranicama podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku.

Fotografije, tekstovi i drugi materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno objavljivati, kopirati, distribuirati ili prenositi trećim stranama, osim u slučaju izričitog dopuštenja web mjesta vlasnika (Prirodna Vina d.o.o.)

Prirodna Vina d.o.o. zadržava pravo promjene ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge na ovim internetskim stranicama, bez obaveze prethodne najave i u bilo kojem trenutku.

Politika privatnosti

Prirodna Vina d.o.o. poštuje privatnost Korisnika svojih internetskih stranica.

Prirodna Vina d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavjesti (newslettera) ili putem kontakta.

Registriranjem na ovim internetskim stranicama, Korisnik je obavezan unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku. Potrebni su nam slijedeći podaci: datum rođenja, ime i prezime, spol, OIB, adresa, e-mail adresa i broj telefona. Ovi podaci potrebni su nam radi realizacija vaše narudžbe, dostave robe i eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora o kupnji robe, te ih nećemo koristiti u druge svrhe. Prirodna Vina d.o.o Zagreb ne provodi automatsku obradu vaših podataka.

Prirodna Vina d.o.o. Zagreb podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o Korisniku neće davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima. Prirodna Vina d.o.o. će samo kada to zahtijeva realizacija ugovora o kupnji robe podijeliti osobne podatke kupca s pružateljima usluga dostave robe s kojima ima zaključen ugovor.

Posebno upozoravamo da je odredbama Zakona o trgovini zabranjena prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, te smo dužni uskratiti prodaju, osobama mlađim od 18 godina.

Prirodna Vina d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. Prirodna Vina d.o.o. ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Svaki Korisnik može u svakom trenutku tražiti ispravak ili dopunu svojih podataka ili opozvati danu privolu kao i ostvariti pravo na prigovor kontaktirajući nas putem e-mail adrese: info@naturavini.com ili poštom na adresu :

Prirodna Vina d.o.o.
Franje Petračića 110 000 Zagreb

Osobni podaci prikupljeni registracijom u WEB trgovini ili pretplatom na bilten Prirodna Vina d.o.o. ostaju pohranjeni u skladu sa zakonskim rokovima iz posebnih propisa, a ostali podaci mogu se čuvati deset godina.

Izmjene uvjeta korištenja

Prirodna Vina d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja internetskih stranica u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.

Kako bi stranice na adresi www.naturavini.com ispravno radile, na računalo korisnika spremaju malenu količinu informacija (Cookies).

Korištenjem internet stranica www.naturavini.com korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa.

Web-sjedište www.naturavini.com može koristiti nekoliko eksternih servisa koji koriste vlastite kolačiće (kolačiće treće strane). Takvi servisi omogućavaju nesmetan pristup sadržaju, analitičke mogućnosti praćenja posjećenosti (poput Google Analyticsa) i drugi.